Søk

Lukk

Kurs - samtale med eldre om alkohol og legemidler

Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand.

Dato 21. – 22. februar 2023
Tid 09:00 – 15:00
Sted KORUS Bergen, Kanalveien 5
Pris kr 0,-

Bruk av rusmidler blant eldre er et økende fenomen, hvor kombinasjon av alkohol og legemiddelbruk er en viktig problemstilling. Eldre som har utviklet skadelig bruk eller avhengighet søker i mindre grad hjelp, oppdages sjeldnere og henvises til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB) i liten grad.

Ivaretakelse av eldre sine helhetlige behandlingsbehov er viktig, og kommunale helsetjenester har en sentral rolle i å kartlegge og initiere behandling av rusmiddelproblemer hos eldre.

 
Forelesere

Linn Heidi Lunde, Marit Markestad og Brita K. Leivestad

Målgruppe

Hjemmesykepleie, korttidsavdelinger ved sykehjem, rehabiliteringssentre, ansatte i kommunens helsetjeneste for rus og psykisk helse og NAV.

Målsetning med kurset

Økt kompetanse til å fange opp eldre med rusproblemer og tilby hjelp

Kursets innhold
  • Kunnskapsstatus på eldre og rus
  • Opplæring i kartleggingsverktøyene Audit/Dudit
  • Innføring i motiverende samtale

Program 

Påmelding her 

 

Ansvarlig for nettverket

Brita K. Leivestad, spesialrådgiver, KORUS Bergen 

Mobil 412 10 569, E-post  Brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no     

Marit Markestad, spesialrådgiver, KORUS Bergen 

Mobil 928 57 298, E-post  marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

For praktisk informasjon

Lene Hauge, konsulent, KORUS Bergen

Mobil 410 46 958, E-post leru@helse-bergen.no


Send inn