Søk

Lukk

Kurs i Feedback-verktøy (FIT)

Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pakkeforløp i rus og psykisk helse. Det øker brukernes involvering i egen behandling og kan sikre at vi sammen jobber mot felles mål.

Dato 4. – 4. oktober 2022
Tid 10:00 – 15:00
Sted Kanalveien 5, 4 etasje
Pris kr 0,-

Innhold

Kurset i strukturerte tilbakemeldingsverktøy vil gi en innføring i tilbakemeldingsverktøy, bruk av verktøy og implementering i den forbindelse. Kurset retter seg mot ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten som jobber med rus og psykisk helse, og som bruker, eller ønsker å bruke, tilbakemeldingsverktøy i sin tjeneste.

Påmelding her 

Program 

Påmeldingsfrist 28. september.

Ansvarlige for kurset: 

Marit Roksvåg Markestad, spesialrådgiver, Korus Bergen, Mobil 928 57 298, Epost: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no  

Charlotte Gjessing, psykologspesialist, Korus Bergen, Mobil 920 48 269, Epost: charlotte.gjessing@helse-bergen.no 

For praktisk informasjon:

Lene I. Hauge, Epost: leru@helse-bergen.no 


Send inn