Søk

Lukk

Kartlegging i kommunene, Nordfjordeid

KORUS Bergen inviterer våre kommuner i Vestland fylke til en felles satsning rundt kartlegging av rus og psykisk helse i kommunene. Tema i satsningen vil være kartlegging av rus og psykiske lidelser (ROP), styrkebasert kartlegging med bruk av motiverende samtale, og individuell plan og kriseplan.

Dato 17. – 17. januar 2023
Tid 09:00 – 15:30
Sted Nordfjordeid
Pris kr 0,-

På oppdrag fra Helsedirektoratet ønsker KORUS å rette fokus på kartlegging i kommunene, for at innsatsene i tjenestene skal bli bedre.

Bakgrunn: To landsomfattende tilsyn utført av Helsetilsynet i 2017-2018 viser at mange kommuner ønsker å bruke, men i liten grad bruker strukturerte kartleggingsverktøy i tjenester til personer med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblem.

Vi forhørte oss i 2021 med noen kommuner i Vestland om deres kunnskapsbehov vedrørende karlegging av rus og psykisk helse. På bakgrunn av dette tilbyr vi nå en kompetanseheving på kartlegging. Det vil bli en fysisk kursdag og en til to digitale veiledningsdager ca. 3-6 måneder i etterkant. Veiledningsdatoene avtales i etterkant av kurset, og fokus vil være på erfaring i det å ta i bruk verktøy og metoder.

 

Detaljert program blir lagt ut etter hvert.

 

Nordfjordeid, 17. januar 2023 – Påmelding her 

Det holdes også samlinger i

Husnes, 9. november 2022

Bergen, 10. november 2022 

Førde, 18. januar 2023 

Sogndal, 19. januar 2023 

Invitasjon 

Program 


Send inn