Søk

Lukk

Fulltegnet - Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI)

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser

Dato 21. – 22. mars 2023
Tid 09:00 – 15:00
Sted Grand Hotell Terminus
Pris kr 800,- Inkl. enkel lunsj og kaffe

Målgruppe

Helse- og sosialarbeidere i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Målsetning med kurset

Gjennom et to-dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og ferdigheter i Motiverende Samtale. 

Kursets innhold

Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Påmelding her 

 

Ansvalig for kurset og praktisk informasjon

Brita K. Leivestad, tlf. 41210569,  E-post: Brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no

 

 


Send inn