Søk

Lukk

Innføringskurs i Motiverende Samtale

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser

Dato 27. – 28. august 2020
Tid 09:00 – 15:00
Sted Grand Hotel Terminus / Zander K
Pris kr 600,- inkl. lunsj og kaffe
Antall deltakere

30

Målgruppe

Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere samt i spesialisthelsetjenesten.

Målsetning med kurset

Gjennom et to-dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. 

Kursets innhold

Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Påmelding her


Send inn