Søk

Lukk

Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI) - fulltegnet

Dette kurset vil foregå digitalt på Teams begge dager.

Dato 25. – 26. mai 2021
Tid 10:00 – 14:00
Sted Digitalt / Teams
Pris kr 0,-

Målgruppe

Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere samt i spesialisthelsetjenesten.

Målsetning med kurset

Gjennom et to-dagers innføringskurs i Motiverende Samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. 

Kursets innhold

Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Det er et interaktivt kurs å det foretrekkes at kamera er på under kurset.

Antall deltakere 40

 

PÅMELDING HER


Send inn