Søk

Lukk

Fordypningskurs i Motiverende Samtale

Et kurs for dem som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i Motiverende Samtale

Dato 19. – 20. november 2020
Tid 09:00 – 15:00
Sted KoRus Vest Bergen. Kanalveien 5, 4. etasje
Pris kr 600,- inkl. lunsj og kaffe
Antall deltakere

30

Målgruppe

Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. 

Målesetning med kurset

Målesetning med med kurset er å hjelpe deltakerne til å videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale. 

Kursets innhold

Fokuset vil være på  på sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten. 

Påmelding her


Send inn