Søk

Lukk

Førebyggande planar i arbeid med barn og unge

Statsforvaltaren, KORUS, RVTS, RKBU, NAPHA og KS inviterer kommunane i Vestland, til å delta i ein planprosess våren 2023.

Dato 25. – 26. januar 2023
Tid 11:30 – 17:00
Sted Scandic Ørnen, Bergen
Pris kr 0,-

Planprosessen har særleg merksemd på førebyggande arbeid retta mot barn, unge og foreldre. Målet er å lage ein arena for erfaringsdeling mellom kommunane samt bidra til større samanheng i planverket på førebyggingsfeltet.

Sjå meir i invitasjonen som er sendt til alle postmottaka i kommunane i Vestland

Påmeldingsskjema og meir informasjon om kommande samlingar: Statsforvaltaren i Vestland si nettside


Send inn