Søk

Lukk

Førebyggande planar i arbeid med barn og unge

Statsforvaltaren, KORUS, RVTS, RKBU, NAPHA og KS inviterer kommunane i Vestland, til å delta i ein planprosess våren 2023.

Dato 15. – 15. mars 2023
Tid 09:00 – 15:00
Sted Teams, digital samling
Pris kr 0,-

Planprosessen har særleg merksemd på førebyggande arbeid retta mot barn, unge og foreldre. Målet er å lage ein arena for erfaringsdeling mellom kommunane samt bidra til større samanheng i planverket på førebyggingsfeltet.

Sjå meir i invitasjonen som er sendt til alle postmottaka i kommunane i Vestland

Tema 15. mars: Forankring, ivolvering og medverknad 

Program 

Påmeldingsskjema og meir informasjon om kommande samlingar: Statsforvaltaren i Vestland si nettside


Send inn