Søk

Lukk
0

Digitalt kurs: Eldre og drikkevaner- hvordan samtale om alkohol og legemidler?

Vi har den glede å invitere til kurs i Eldre og drikkevaner hvor målsettingen er økt kompetanse til å fange opp eldre med rusutfordringer. Undervisningen vil bestå av kunnskapsstatus på eldre og rus, opplæring i kartleggingsverktøyet Audit/Dudit og innføring i bruk av motiverende samtale. Kurset vil gå digitalt, og er gratis.

Dato 24. – 24. november 2020
Tid 10:00 – 15:00
Sted Digitalt
Pris kr 0,-

Vi har den glede å invitere til digitalt kurs i Eldre og drikkevaner hvor målsettingen er økt kompetanse til å fange opp eldre med rusutfordringer. Undervisningen vil bestå av kunnskapsstatus på eldre og rus, opplæring i kartleggingsverktøyet Audit/Dudit og innføring i bruk av motiverende samtale. Kurset vil gå over en dag, og er gratis.

Dato24. november 2020

Tid10:00 – 15:00

Priskr 0,-

Dagens kvinner og menn som er over 67 år, har et høyere alkoholforbruk enn det som har vært vanlig i tidligere generasjoner. Flere drikker hyppigere alkohol enn tidligere.  Helsen takler alkohol dårligere dess eldre vi blir. For noen kan alkoholbruken redusere livskvaliteten og bidra til skader. Eldre er i tillegg den aldersgruppen som har et høyest forbruk av legemidler. Eldre som har utviklet skadelig bruk eller avhengighet søker i mindre grad hjelp, det oppdages sjeldnere og henvises til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB) i liten grad. 

Ivaretakelse av eldre sine helhetlige behandlingsbehov er viktig, og kommunale helsetjenester har en sentral rolle i å kartlegge og initiere behandling av rusmiddelproblemer hos eldre.  

 

Forelesere:

                     Psykologspesialist Linn Heidi Lunde, AFR 

                     Rådgiver Nina M. Stangeland 

                     Spesialrådgiver Brita K. Leivestad 

Dato: 24. november 2020 

Tid: Kl. 10:00 - 15:00 

Kurset passer for kommunalt ansatte i møte med eldre 

Antall deltakere: 30 

Informasjon om oppkobling til kurs vil bli sendt individuelt til påmeldte deltakere.

Klikk her for å melde deg på.


Send inn