Søk

Lukk

Eldre og rus

Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand.

Dato 2. – 3. november 2021
Tid 09:00 – 15:00
Sted Grand Hotel Terminus
Pris kr 300,- inkl. lunsj og kaffe

Bruk av rusmidler blant eldre er et økende fenomen, hvor kombinasjon av alkohol og legemiddelbruk er en viktig problemstilling. Eldre som har utviklet skadelig bruk eller avhengighet søker i mindre grad hjelp, oppdages sjeldnere og henvises til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB) i liten grad.

Ivaretakelse av eldre sine helhetlige behandlingsbehov er viktig, og kommunale helsetjenester har en sentral rolle i å kartlegge og initiere behandling av rusmiddelproblemer hos eldre.

 
Forelesere

Linn Heidi Lunde, Nina Stangeland og Brita K. Leivestad

Målgruppe

Hjemmesykepleie, korttidsavdelinger ved sykehjem, rehabiliteringssentre, ansatte i kommunens helsetjeneste for rus og psykisk helse og NAV.

Målsetning med kurset

Økt kompetanse til å fange opp eldre med rusproblemer og tilby hjelp

Kursets innhold
  • Kunnskapsstatus på eldre og rus
  • Opplæring i kartleggingsverktøyene Audit/Dudit
  • Innføring i motiverende samtale

 

Påmelding her

 

Ansvarlig for nettverket

Brita K. Leivestad, spesialrådgiver, KoRus vest Bergen 

Mobil 412 10 569, E-post  brle@helse-bergen.no      

Nina Stangeland, spesialrådgiver, KoRus vest Bergen 

Mobil 906 83 417, E-post  nsta@helse-bergen.no      

For praktisk informasjon

Lene Hauge, konsulent, KoRus Vest Bergen

Mobil 410 46 958, E-post leru@helse-bergen.no


Send inn