Søk

Lukk

AVLYST: Eldre og rus

Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand.

Dato 26. – 27. mars 2020
Tid 09:00 – 15:00
Sted KoRus Vest Bergen. Kanalveien 5, 4. etasje
Pris kr 0,- inkl. lunsj og kaffe

Bruk av rusmidler blant eldre er et økende fenomen, hvor kombinasjon av alkohol og legemiddelbruk er en viktig problemstilling. Eldre som har utviklet skadelig bruk eller avhengighet søker i mindre grad hjelp, oppdages sjeldnere og henvises til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB) i liten grad.

Ivaretakelse av eldre sine helhetlige behandlingsbehov er viktig, og kommunale helsetjenester har en sentral rolle i å kartlegge og initiere behandling av rusmiddelproblemer hos eldre.

Antall deltakere

30

Forelesere

Linn Heidi Lunde, Nina Stangeland og Therese Sjursæther

Målgruppe

Hjemmesykepleie, korttidsavdelinger ved sykehjem, rehabiliteringssentre, ansatte i kommunens helsetjeneste for rus og psykisk helse og NAV.

Målsetning med kurset

Økt kompetanse til å fange opp eldre med rusproblemer og tilby hjelp

Kursets innhold
  • Kunnskapsstatus på eldre og rus
  • Opplæring i kartleggingsverktøyene Audit/Dudit
  • Innføring i motiverende samtale

 

Påmelding her


Send inn