Søk

Lukk

Digital opplæring i strukturerte tilbakemeldingsverktøy (FIT)

KoRus Vest Bergen har gleden av å invitere til dagskurs om strukturerte tilbakemeldingsverktøy, med påfølgende tilbud om deltakelse i læringsnettverk. Målgruppe: Kurset er rettet mot ansatte i kommunene i Vestland fylke innen rus og psykisk helse.

Dato 21. – 21. september 2021
Tid 10:00 – 15:00
Sted Teams
Pris kr 0,- Gratis

Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pakkeforløp for rus og psykisk helse.

Det anbefales at flere fra hver tjeneste deltar i opplæring, da dette øker muligheten for at verktøyet tas i bruk med deres brukere eller pasienter.

 

Etter gjennomført opplæring vil dere få tilbud om å delta i FIT-læringsnettverk som vi arrangerer i samarbeid med NAPHA. Nettverket vil gi dere oppdatert kunnskap og veiledning samt mulighet for erfaringsutveksling med andre. Målet er å oppnå en tilbakemeldingskultur i den enkelte tjeneste.

 

Målgruppe:

Kurset er rettet mot ansatte i kommunene i Vestland fylke innen rus og psykisk helse.

 

Hva vil dere lære:

Dere vil gjennom deltakelse i kurset få innføring i bakgrunn og nytteverdi ved å anvende strukturerte tilbakemeldingsverktøy, samt mulighet til å øve

 

Påmelding her 

 

Spørsmål kan sendes til

Kursansvarlige

Marie Klemetsen, e-post klemma@helse-bergen.no 

Therese Sjursæther, epost sjursa@helse-bergen.no

Praktiske spørsmål

Lene Hauge, epost leru@helse-bergen.no


Send inn