Søk

Lukk
0

Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, Skei

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova.

Dato 20. – 20. oktober 2022
Tid 09:00 – 15:00
Sted Thon Hotel Jølster
Pris kr 0,-

Statsforvaltaren i Vestland og Korus Bergen arrangerer jamleg nettverkssamlingar for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar.

 

Nettverket blir arrangert to gonger i året i Vestland sør og nord. Nettverket gir deltakarane en arena for kunnskap- og  erfaringsutveksling, bli kjent og auke samarbeidet på tvers av kommunane. Det vil bli anledning for å få rettleiing på problemstillingar og stille spørsmål til sakshandsaming.

 

AAH Nettverkssamling Vestland sør - Bergen

Tysdag 27. september 2022: Påmelding her           Program 

 

AAH Nettverkssamling Vestland nord - Skei

Torsdag 20. oktober 2022: Påmelding her                Program 

 

Ansvarlege for nettverket:

Marit Markestad, Spesialrådgjevar KoRus Bergen. E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

Sonja Mellingen, Psykologspesialist, KoRus Bergen. E-post: sonja.mellingen@hvl.no

Rita Hagen Molvær, Rådgjevar Statsforvaltaren i Vestland. E-post: fmsfrhm@statsforvalteren.no

 

For praktisk informasjon: 

Lene Iren Hauge, Konsulent, Korus Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no


Send inn