Søk

Lukk

Koordinatorrollen


I denne filmen snakker psykologspesialist Marie Klemetsen om hvordan kommunen kan organisere sin koordinerende rolle. Marie presenterer et flytskjema som illustrerer én måte denne koordinatorrollen kan løses på – kanskje dette gir deg noen ideer til hvordan rollen kan løses i din kommune?