Søk

Lukk

Kommunens rolle


I denne filmen hører du spesialrådgiver Therese Sjursæther snakke om kommunens rolle i pakkeforløpet på et overordnet nivå. Therese forteller også om den  gjensidige veiledningsplikten mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og kommer med anbefalninger på hvordan det er mulig å styrke bruker- og pårørendeinvolvering ytterligere.