Søk

Lukk

Henvisning


Henvisning del 1

I denne filmen får du nyttig informasjon om hva som bør inkluderes i en henvisning til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I filmen får du se psykologspesialist Marie Klemetsen og spesialrådgiver Birthe Møgster rollespille utarbeidelse av en henvisning. I filmen får du også møte  Hilde Tveit Ravnestad, avdelingsleder ved NAV Bergen sør. Hun snakker om hva som er viktig å tenke på i utarbeidelsen av en henvisning fra et kommunalt perspektiv.

Her finner du informasjon om hva en henvisning bør inneholde (Helsedirektoratet). Et nedlastbart dokument med samme informasjon finner du nederst på denne siden. 

 

Henvisning del 2

I denne filmen får du møte  sosionom Bjørn Mauritsen fra vurderingsenheten i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. Bjørn snakker med spesialrådgiver Birthe Møgster om hva vurderingsenheten tenker er viktig at en henvisning inneholder og hvordan de vurderer en henvisning

 Her finner du prioriteringsveilederen for TSB

Her finner du informasjon om ulike behandlingsalternativer (Helse Bergen sine nettsider) 

Hva bør en henvisning inneholde?

henvisning-til-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling.pdf (374,4 kB)