Søk

Lukk

Føre Var - rustrender


Hva er Føre Var?

Føre Var er et system som på en rask og pålitelig måte overvåker, identifiserer og rapporterer endringer i tilgjengelighet og bruk av rusmidler lokalt. Ved å gjennomføre systematiske, halvårlige innsamlinger av data, gir Føre Var-systemet informasjon om hvordan rusmidlenes tilgjengelighet, bruk og interesse endrer seg over tid, og man kan se ulike mønster eller trender.

Hvorfor er Føre Var viktig?

Føre Var bygger på forutsetningen om at informasjon om nye rusmidler eller endrede rusmiddeltrender på et tidlig stadium vil muliggjøre tidligere og mer effektive intervensjoner og tiltak. Uten oppdatert informasjon, risikerer man at forebygging og behandling baseres på utdatert forskning, egne oppfatninger, magefølelse/synsing eller sensasjonspregete nyhetsoppslag. Også på et politisk nivå er oppdatert kunnskap om utviklingen på rusmiddelfeltet viktig for å kunne gjøre de rette prioriteringene og legge til rette for god rusmiddelpolitiske strategier.

Datakilder

 • Føre Var-systemet bruker omtrent 50 datakilder 
 • Over halvparten er statistiske data
  • Rusmiddelbeslag fra politi, tollmyndigheter og kriminalomsorgen
  • Urinprøvesvar fra fengsel og bilførere mistenkt for kjøring i påvirket tilstand 
  • Salgstall fra apotek og butikker
  • Henvendelser til hjelpetelefoner
  • Overdoseutrykninger og -dødsfall
 •  Mediekilder 
 • Trendpanel 
Føre Var i praksis

I Føre Var blir data samlet inn og analysert to ganger i året. Analysene skjer i løpet av et par måneder, og nye funn lanseres i juni og desember. På denne måten fanger man tidlig opp eventuelle endringer eller nye rusmidler i omløp. Det er Føre Var-systemets hyppige og kontinuerlige overvåkingsfunksjon som skiller det fra andre enkeltstående kartleggingsprosjekter, som ofte igangsettes som respons til et bestemt problem.

Hva kan KORUS Bergen bistå med?
 • Informasjon og kunnskap om rusmiddeltrender
 • Utfyllende informasjon om Føre Var og erfaringer fra bruk av metoden
 • Opplæring og veiledning i bruk av metoden
 • Tilgang til manual og verktøy.

Føre Var 2-2020

foere-var-hoest-2020-hovedrapport.pdf (1,3 MB)
Les også: