Søk

Lukk

Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)


Hva er Ansvarlig alkoholhåndtering?

Ansvarlig alkoholhåndtering er en nasjonal satsing for kommunene, hvor målet er å styrke overholdelse av alkoholloven. Hensikten er å forebygge overskjenking, å unngå skjenking til mindreårige og å redusere rusrelatert vold og ordensforstyrrelser knyttet til utelivet. Les mer om hva AAH er her.

Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?
  • Kompetanseheving og erfaringsutveksling for kommuner, politi og næring i Vestland fylke vedrørende problemstillinger rundt uteliv og en ansvarlig alkoholhåndtering.
  • Utvikle og tilby gode verktøy og bistå med kompetanseutvikling rettet mot salgssteder for alkohol, utelivsbransjen og de enkelte kommunene i regionen.
  • KoRus er medansvarlig for å avvikle Ansvarlig Vertskapskurs for næringen sammen med kommuner og studentsamskipnaden.
  • KoRus arrangerer jevnlig nettverksmøter for ansatte i kommunen som jobber med saksbehandling etter alkoholloven og alkoholpolitiske problemstillinger.
Les mer om Ansvarlig Alkoholhåndtering på: