Søk

Lukk

Ungdata


Hva er Ungdata?

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring i en spesifikk kommune svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt.

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder, slik som foreldre og venner, helse og trivsel, lokalmiljø og rusmiddelbruk.  

Hvorfor er Ungdata viktig?

Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer. For kommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til bruk i det forebyggende, lokale ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet lokalt.

Hva kan KoRus Vest Bergen bidra med?

Vi bistår kommunene i Vestland fylke med planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Vi tilbyr også oppfølging og veiledning av den enkelte kommune i etterkant av gjennomføringen

Les mer: