Søk

Lukk

Ungdata junior


Hva er Ungdata junior?

Ungdata junior er et standardisert og kvalitetssikret system for lokale spørreundersøkelser, spesielt rettet mot elever på 5. – 7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om.

Hvorfor er Ungdata junior viktig?

Alderen 10–12 år er en brytningstid mellom barndom og ungdom, hvor mange viktige prosesser starter, slik som identitetsutvikling og løsrivning fra foreldre. Likevel vet vi mindre om denne aldersgruppen sammenlignet med andre.

For kommunene kan resultatene brukes i helsefremmende og forebyggende arbeid med denne aldersgruppen. Data kan også brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap om barns oppvekstsvilkår.

Hva kan KoRus Vest Bergen bidra med?

Vi bistår kommunene i Vestland fylke med planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Vi tilbyr også oppfølging og veiledning av den enkelte kommune i etterkant av gjennomføringen.

Les mer: