Søk

Lukk

Program for folkehelse


Hva er Program for folkehelse?

Program for folkehelse er en tiårig satsning på kommunalt folkehelsearbeid der kommuner kan søke om midler til å utvikle kunnskapsbaserte tiltak som fremmer folkehelsen. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

Hvorfor er dette programmet viktig?

Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. De styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet. Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Mye godt arbeid gjøres allerede, men kommunene mangler kunnskap og informasjon om effektive tiltak.

Hva kan Korus Vest Bergen bidra med?

Vi bistår med støtte til kunnskapsgrunnlag, medvirkningsprosesser, tiltaksutvikling og evaluering. Ungdata og Ungdata junior er eksempler på relevante kunnskapskilder som kan danne grunnlaget for tiltaksutvikling.

Les mer: