Søk

Lukk

Dataspill og sosiale medier


Datasapill (gaming)

Nesten alle barn og unge (og voksne) spiller dataspill, og  våre spillevaner endres som følge av ny teknologi og nye kommunikasjonsformer. Spill er ikke lenger bare nostalgiske brettspill med terninger og brikker. 

Dataspill er tilgjengelig både på mobiltelefoner, nettbrett, konsoller, PC og TV og på den måten er det tilgjengelig alle steder vi oppholder oss og til alle døgnets tider.

Sosiale medier

Våre måter å kommunisere på er i sterk endring, ikke minst i elektroniske medier. Facebook, Instagram, Snapchat og chatting gir oss nettbasert samhandling preget av relasjon, interaksjon og kreativitet.

KoRus vest Bergen kan bistå med: 
  • Gi kunnskap om barn og unges atferd i spill og på sosiale media
  • Gi et nynsert blide på fordeler og  ulemper
  •  Holde kurs og gi veiledning på hvordan ansatte i kommune/spesialisthelsetenesten kan snakke med barn og foresatte om desse tema.  
Hvorfor fokusere på dataspill og sosiale medier? 

Dataspill er gøy, lek og eventyr, en lærer seg nye ting, hobby, tidsfordiv, spenning og utforsking, sosialt og en kan bli bedre i engelsk.

Det er også noen utfordrende sider ved dataspill, som at det kan være: Tidkrevende, asosialt, kan gå ut over skolepresjatsjoner, stillesittende, gå ut over psykisk helse, dyrt og at en kan blir “avhengig”. 

Sosiale medier er for de fleste barn og unge en naturlig og integrert del av hverdag og fritid, og brukerne blir stadig yngre. Sosiale medier er informativt, sosialt, spennendne, kreativt og underholdende, men kan også vere negativt med tanke på f.eks. nettmobbing og deling av nakenfoto.

Konflikt i hjemmet

Det er gjerne ikke spillene eller de sosiale media i seg selv, som skaper uro og krangling i hjemmet, men uklare regler rundt bruk, og manglende kunnskap og intersesse hos mange foreldre.

Barn trenger foreldre som involverer seg, også i dataspill og i forhold til sosiale medier. Uansett morsmål er det viktig å kunne ha en dialog. 

Les mer om dataspill og sosiale medier:

Foreldreveielder – for regulering av rolle- og strategispilling på nett

foreldreveileder.pdf (5,5 MB)