Søk

Lukk

Arbeidsliv og rus (alor)


alor-logo-farge
Hva er Arbeidsliv og rus (alor)?

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger rundt rusmiddelbruk og arbeidsliv.

Alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med engasjementet ditt, tanker og erfaringer du har, for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Hvorfor er alor viktig?

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusmiddelbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS- personell, ansatte i personalavdelinger / HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, eller om du er kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.

Hva kan KoRus Vest Bergen bidra med? 

Vi arrangerer alor-nettverkssamlinger to ganger i året i samarbeid med Helse Bergen v/Avdeling for Rusmedisin og akan Kompetansesenter.

Les mer om alor her: