Søk

Lukk
Photo by Tim Foster on Unsplash

Folkehelse og forebygging


Folkehelse og rusmiddelforebygging er et av våre kjerneoppdrag

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som skaper ulikhet i helse. Rusmiddel-forebygging er en naturlig og viktig del av folkehelsearbeidet.  Forebyggende arbeid dreier seg om å begrense risikofaktorer og øke beskyttelsesfaktorer. 

KoRus skal bidra til at det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen og på kunnskap om årsakssammenhenger. Vi bistår kommunene i Vestland fylke med utvikling av god faglig kvalitet på tjenester samt iverksettelse av kunnskapsbaserte strategier og tiltak for å fremme befolkningens helse.

I menyen til venstre finner du informasjon om våre tilbud innen fagområdet folkehelse og forebygging.