Søk

Lukk
Photo ny vnwayne fan  on Unsplash

E-læring


KoRus skal bidra til at kommunenes arbeid knyttet til folkehelse og forebygging, tidlig innsats samt rusarbeid bygger på oppdatert fagkunnskap. I denne forbindelse har vi valgt å utarbeide e-læring på noen sentrale områder. 

På disse sidene har vi samlet våre ressurser knyttet til e-læring. I menyen til venstre finner du e-læringsressurser knyttet til kommunens rolle i pakkeforløp samt svar på noen aktuelle spørsmål om cannabis. E-læringsressursene består både av tekst og video. 

Del gjerne denne siden med andre du tenker kan være innteressert.