Søk

Lukk

Cannabis


Cannabis har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de senere år både i Norge og internasjonalt

Mange har spørsmål omkring cannabis og bruk av cannabis. Dette gjelder både skadeomfang av bruk, holdninger, lovgivning og politiske føringer.

Debatten omkring dette spørsmålet er polarisert og ofte preget av sterke meninger og påstander basert på varierende kunnskapsgrunnlag. Vi vil her forsøke å belyse noen av de mest aktuelle spørsmålene omkring cannabis basert på oppdatert kunnskap og forskning. Vi vil ta for oss et spørsmål hver uke. Du finner de ulike spørsmålene med svar i menyen til venstre.