Søk

Lukk

Åsane VGS


Denne fredagen besøkte vi Åsane Videregående skole for å lære mer om hvordan skolen jobber med det systematiske rusarbeidet i hverdagen. Skolen er en av fylkes nyeste skoler og har mange elever i ulik alder og med ulik bakgrunn. Sendingen ledes av Reidar Dale. 

Hvis du ønsker mer informasjon om temaet så ta gjerne kontakt med spesialrådgiver Reidar Dale. Det gjør du ved å klikke her.  Du kan også besøke vår samleside med masse nyttig informasjon og verkøt du kan bruke. Siden heter “Rusarbeid i skolen” og du kommer dit ved å klikke her.