Søk

Lukk

Willy Pedersen


Hva skal du snakke om? 

Rus i Norge: Trender, problembruk og politiske veivalg.

Litt om foredragsholderen. 

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og også knyttet til NOVA/OsloMet. En av landets helt ledende forskere på rus, avhengighet og ruspolitikk. Har ledet en rekke store forskningsprosjekter, veiledet et stort antall stipendiater til doktorgraden, og skrevet en rekke bøker. I Bittersøtt – nye perspektiver på rus og rusmidler gir han en oversikt over dagens trender i rusbruk og de nye spenningene i ruspolitikken.