Søk

Lukk

Thomas Anton Sandøy


Hva skal du snakke om? 

Rusmidler i Norge. Utviklingstrekk og trender med blikk på fremtiden.

Litt om foredragsholderen. 

Thomas Anton Sandøy er forsker ved Folkehelseinstituttet i Oslo/Bergen. Han er kriminolog og har blant annet forsket på straffegjennomføring for unge i konflikt med narkotikalovgivningen, trender i rusmiddelbruk i Norge og Europa, rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn og dopingmidler.