Søk

Lukk

Jørgen Bramness


Hva skal du snakke om? 

Avhengighet og behandling. 

Litt om foredragsholderen. 

Jørgen G. Bramness  er lege og psykiater og arbeider som Seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet og ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser ved Sykehuset Innlandet. Han er også professor i psykiatri ved UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø