Søk

Lukk

Hans Fredrik Marthinussen


Hva skal du snakke om? 

Rusforebyggende enheter og «straff til hjelp» etter at rusreformen ble nedstemt i Stortinget.

Litt om foredragsholderen. 

Hans Fredrik Marthinussen er professor i rettsvitenskap på Universitetet i Bergen. Han har vært en synlig og aktiv debattant i spørsmålet om rusreform, og skrevet flere juridiskfaglige artikler og kronikker om norsk regulering av narkotika og behovet for endring av dagens regelverk.