Søk

Lukk

Elin Bye


Hva skal du snakke om? 

Elin skal snakke om rusmidler i Norge hvor hun skal se på utviklingstrekk og trender med blikk på fremtiden.

Litt om foredragsholderen. 

Elin K. Bye er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet i Oslo og har mer enn 20 års erfaring fra forskning på alkohol og andre rusmidler. Tidligere forskning inkluderer blant annet studier av trender innen alkohol-, tobakks- og narkotikabruk blant ungdom/i befolkningen generelt/blant eldre, sammenhenger mellom rusbruk og ulike konsekvenser både på aggregert og individnivå, samt endringer i alkoholforbruket under COVID-19-pandemien.