Søk

Lukk

Christian Ohldieck


Hva skal du snakke om? 

Utviklingen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), nasjonalt og lokalt. Ny forskning på legemiddelassistert behandling – benzodiazepiner og sentralstimulerende midler.

Litt om foredragsholderen. 

Avdelingsdirektør Avdeling for rusmedisin. Tidligere seksjonsleder ved Avdeling for rusmedisin, LAR, i Helse Bergen HF og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, hvor han blant annet var prosjektleder for revisjon av nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet.