Søk

Lukk

Rusfaglig Forum


Dag 1

09.30 – 09.45         

Kultur

09.45 – 10.00         

Åpning ved administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen

10.00 – 10.45       

Europeiske trender “New trends and developments at an EU level?              Prepared for an uncertain future” 

Ved Director EMCDDA Alexis Goosdeel

11.00 – 11.45         

Rus i Norge: Trender, problembruk og politiske veivalg

Ved Professor ved UiO, Willy Pedersen

11.45                       

Lunsj

12.45 – 13.00         

Kulturinnslag

13.00 – 13.45       

Drug futures: A public health perspective

Ved Head of public health EMCDDA, Jane Mounteney

14.00 – 14.45         

Norske trender representert ved Føre Var i Bergen og Trondheim.

KORUS Bergen og Midt, spesialrådgiverne Else-Kristin Utne-Berg og Katrin Øien

15.00 - 15.45         

Overdoser, opioder og hvordan forså utviklingen i Norge sett i et                  europeisk perspektiv.

Ved professor ved SERAF, Thomas Clausen

16.00 – 16.45       

Rusmidler i Norge. Utviklingstrekk og trender med blikk på fremtiden

Ved seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, phd Elin Bye

19.00                     

FESTMIDDAG

Dag 2

08.45 – 09.00      

Kultur

09.00 – 09.30      

Utviklingen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), nasjonalt og            lokalt. Ny forskning på legemiddelassistert behandling –                          benzodiazepiner og sentralstimulerende midler.

Ved direktør i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen Cristian Ohldieck

09.30 – 10.00     

Rus og psykisk helse.Hvorfor lønner det seg å tenke helhetlig og                samtidighet i forebygging og behandling? 

Ved psykologspesialist i KORUS Bergen, phd Thomas Haug

10.15 – 11.00     

Behandling av rusavhengighet – Tro og kunnskap. 

Ved seksjonsleder RusForsk, phd Espen Ajo Arnevik

11.15 – 12.00     

Brukermedvirkning – hvordan har forståelsen av brukermedvirkning            utviklet seg gjennom tidene? 

Ved seniorrådgiver på brukermedvirkning i Helsedirektoratet, Line Eikenes Langsholt

12.00 – 13.00     

Lunsj

13.00 – 13.45   

Avhengighet og behandling.

Ved Seniorforsker ved FHI og NK.rop, professor Jørgen G. Bramnes

14.00 – 14.45   

Jeg tok feil – min reise til rusreformen.

Ved statsforvalter i Rogaland, Bent Høie

15.00 - 15.30   

Q&A – spørsmål til foreleserne

Vil du melde deg på? Klikk her!