Søk

Lukk

Rusfaglig Forum


Program.

Hvor og når: Radisson Blu Royal Hotel Bryggen 7- 8 desember i Bergen. Konferansen er gratis og vil strømmet på forsiden korusbergen, 

Dag 1

09.30 – 09.45         

Kulturinnslag.

09.45 – 10.00         

Åpning ved administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen

10.00 – 10.45       

Europeiske trender “New trends and developments at an EU level?              Prepared for an uncertain future.” 

Ved Director EMCDDA Alexis Goosdeel

11.00 – 11.45         

Rus i Norge: Trender, problembruk og politiske veivalg.

Ved Professor ved UiO, Willy Pedersen

11.45                       

Lunsj.

12.45 – 13.00         

Kulturinnslag.

13.00 – 13.45     

Rusforebyggende enheter og «straff til hjelp» etter at rusreformen ble nedstemt i Stortinget. Hans Fredrik Marthinussen, professor i                rettsvitenskap på Universitetet i Bergen.

 

14.00 – 14.45         

Norske trender representert ved Føre Var i Bergen og Trondheim.

KORUS Bergen og Midt, spesialrådgiverne Else Kristin Utne Berg og Katrin Øien

15.00 - 15.45         

Overdoser, opioder og hvordan forså utviklingen i Norge sett i et                  europeisk perspektiv.

Ved professor ved SERAF, Thomas Clausen

16.00 – 16.45       

Rusmidler i Norge. Utviklingstrekk og trender med blikk på fremtiden.

Ved forsker ved Folkehelseinstituttet Thomas Anton Sandøy

Ved Seniorforsker ved FHI og NKROP, professor Jørgen G. Bramness

 

Dag 2

08.45 – 09.00      

Kulturinnslag.

09.00 – 09.30      

Utviklingen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), nasjonalt og            lokalt. Ny forskning på legemiddelassistert behandling –                          benzodiazepiner og sentralstimulerende midler.

Ved direktør i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen Christian Ohldieck

09.30 – 10.00     

Rus og psykisk lidelse - Viktigheten av å tenke integrert og helhetlig. 

Ved psykologspesialist i KORUS Bergen, PhD Thomas Haug

10.15 – 11.00     

Behandling av rusavhengighet – Tro og kunnskap. 

Ved seksjonsleder RusForsk, PhD Espen Ajo Arnevik

11.15 – 12.00     

Brukermedvirkning – hvordan har forståelsen av brukermedvirkning            utviklet seg gjennom tidene? 

Ved seniorrådgiver på brukermedvirkning i Helsedirektoratet, Line Eikenes Langsholt.

12.00 – 13.00     

Lunsj.

13.00 – 13.45   

Avhengighet.

Ved Seniorforsker ved FHI og NKROP, professor Jørgen G. Bramness

14.00 – 14.45   

Drug futures: A public health perspective.

Ved Head of public health EMCDDA, PhD Jane Mounteney

 

15.00 - 15.30   

Q&A – spørsmål til foreleserne.

Kurset er fra Psykologforeningen godkjent som 13 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Kurset er fra Legeforeningen godkjent som 13 timers vedlikeholdsaktivitet for psykiatere.