Søk

Lukk

3: Åpne dialoger med elever og foreldre


I de fire filmene under gir psykologspesialist Marie Klemetsen innspill til hvordan man kan tilnærme seg elever og foreldre når man skal tematisere rus.

Under film nummer tre (Rusforebygging – åpen dialog med klassen) er det en PDF med eksempler på tilnærminger og oppgaver som kan brukes i skolen. 

Under film nummer fire (Rusforebygging – åpen dialog med foreldre) er det en PDF med tips til hvordan en kan tematisere rus på foreldremøter.

Her finner du lenken til en PDF med eksempel på tilnærminger og oppgaver. Klikk på lenken for å åpne PDFen. https://d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net/1646041395/eksempel-paa-tilnaermingar-og-oppgaaver.pdf

Her finner du lenken til en PDF med eksempel på hvordan en kan tematisere rus på foreldremøte og utviklingssamtaler. Klikk på lenken for å åpne PDFen. https://d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net/1646041401/tips-til-korleis-ein-kan-tematisere-rus-paa-foreldremoete-og-utviklingssamtale.pdf